Dierenartsen zijn onlosmakelijk verbonden aan het probleemgedrag bij honden. Probleemgedrag van de hond kan in vele gevallen een medische oorzaak hebben. Om de medische oorzaak te bevestigen of uit te sluiten is een nauwe samenwerking met dierenartsen nodig. De NVGH-gedragstherapeuten werken samen met dierenartsen.

Een steeds groeiende groep van dierenartsen wordt echter geconfronteerd met honden die onhandelbaar zijn op de behandeltafel of waarvan de eigenaren aangeven dat de hond abnormaal gedrag vertoont, maar welke fysiek niets blijkt te mankeren.

Op dat moment is het samenspel tussen de dierenarts en de NVGH-gedragstherapeut van groot belang. In samenspraak kunnen zij de eigenaren van de hond van de beste adviezen en mogelijkheden voor hun hond voorzien. Zij hebben immers hetzelfde doel voor ogen: een gezonde, stabiele hond bewerkstelligen.

Andersom is de dierenarts voor de gedragstherapeut onmisbaar bij het stellen van een diagnose bij een hond met probleemgedrag. Uitsluiten van fysieke problemen door een dierenarts is onontbeerlijk voor de gedragstherapeut in zijn beoordeling van het probleemgedrag van de hond.

De dierenarts en de NVGH-gedragstherapeut erkennen elkaars vakgebied en vullen elkaar bijzonder goed aan.