Werden honden vroeger hoofdzakelijk ingezet bij het werk, tegenwoordig beschouwen steeds meer mensen een hond als volwaardig lid van het gezin. Een hond verhoogt immers de gezelligheid, is een aanhankelijke vriend, vaak ook een ideaal speelkameraadje voor de kinderen en geeft ons een gevoel van veiligheid. Eigenlijk verwachten we dus veel van onze hond, maar met name dat hij zich in ieder voorkomende situatie op de juiste wijze gedraagt. Niet alleen binnenshuis, maar juist ook buitenshuis.

Vind een NVGH gedragstherapeut in uw omgeving!

In ons dichtbevolkte land is de door hondenbezit ervaren overlast zo groot, dat er steeds strengere regels worden opgesteld waar eigenaar en hond aan dienen te voldoen.

Communicatie
Goede communicatie tussen mens en hond is beslist noodzakelijk om plezierig naast en met elkaar te kunnen samenleven. Omdat mens en hond nu eenmaal verschillende talen spreken, kan er soms wrijving ontstaan.

Indien dit niet op tijd gesignaleerd wordt, kan het gedrag van de hond probleemgedrag worden, zoals onder meer agressie, angst, onzindelijkheid en onnodig blaffen. Soms spelen raseigenschappen hierin een grote rol. Deskundig advies en hulp zijn dan geboden om het gedrag van de hond om te buigen en het leven samen weer tot een plezier te maken.

Hiervoor kunt u terecht bij een NVGH gedragstherapeut. De NVGH zorgt, aan de hand van de reglementen en het beroepsprofiel, dat alle aangesloten therapeuten voldoen aan de gestelde eisen. 

Vind een NVGH gedragstherapeut in uw omgeving!