Privacy wetgeving & de NVGH

Vanaf 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer. De Wbp is opgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. De AVG is aangepast aan het digitale tijdperk. Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Privacy rechten zijn versterkt en uitgebreid. De AVG is strenger dan de Wbp en bij niet nakomen van de regels riskeer je een flinke boete.

Wat betekent de AVG voor de NVGH?
Als vereniging verwerken we gegevens van onze leden. Wat we (moeten) doen:

  • bewustwording: bestuursleden moeten bekend zijn met de regels van de AVG en die naleven
  • leden informeren dat ze recht op inzage van hun gegevens hebben en verwijdering daarvan
  • een register van verwerkingsactiviteiten hebben (wat je verwerkt aan gegevens en waarom)
  • meldplicht datalekken en deze documenteren
  • verwerkersovereenkomsten sluiten met derden die gegevens van leden verwerken

Gegevensverwerking leden

In onze ledenadministratie registreren wij: datum start lidmaatschap, voor en achternaam, initialen, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, adres van de website, lidmaatschapsnummer, waar het lid de opleiding tot KGT gevolgd heeft met datum van afstuderen. In het kader van de PE registratie worden ook gevolgde nascholingen en toegekende PE punten geregistreerd. Andere gegevens worden niet actief bewaard. Wel is het mogelijk om via de bankafschriften rekeningnummers te zien die bij betaling zijn gebruikt. Ook deze informatie wordt door ons niet actief bewaard.

Opslag gegevens

De gegevens worden binnen onze ledenadministratie digitaal bewaard in een systeem dat alleen toegankelijk is voor bestuursleden die hun toegang met een password hebben beveiligd. Na aftreden wordt toegang tot de database geblokkeerd. Daarnaast wordt een back-up bewaard van de ledenadministratie op een computer van de secretaris en van de penningmeester. Zowel het bestand als de PC’s zelf, zijn beveiligd met wachtwoorden. Deze zijn alleen voor de secretaris resp. de penningsmeester bekend. Wij gebruiken NAW gegevens voor:

  • vermelding op onze website zodat hondeneigenaren en dierenartsen onze leden kunnen vinden
  • communicatie en verzenden van facturen voor contributie
  • bijhouden PE administratie

Tot slot

Wij gaan er van uit dat alle leden van de NVGH voldoende mogelijkheden hebben zich op de hoogte te stellen van hoe de NVGH omgaat met hun gegevens en de privacy waarborgt, danwel hun bezwaren aan het bestuur kenbaar maken.